Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp

Akupunktur

Acus (iğne), punktura (batırmak) anlamına gelmektedir. AKUPUNKTUR vücudun belli noktalarını özel ince iğneler kullanarak uyarmak suretiyle gerçekleştirilen en eski ve doğal tıp sistemidir. Kullanılan iğneler ilaç enjeksiyonunda kullanılan iğnelerden çok incedir ve uçları onlarınki kadar keskin değildir, acı vermezler. AKUPUNKTUR diğer medikal tedaviler kadar etkili ama yan etki olmayan bir tedavidir. Bir çok ülkede binlerce yıldır değişik şekillerde uygulanmaktadır. Geleneksel Çin, 5 element, 6 enerji, dermatomal, kulak, el, scalp AKUPUNKTUR'U şeklinde değişik uygulama metotları vardır; hiç bir metot diğerinden üstün değildir ancak değişik hastalıklarda farklı stiller üstünlük gösterir (felçte uygulanan Scalp AKUPUNKTUR'U gibi). Kullanılacak teknik tamamen uygulayan doktorun deneyim ve eğitimine bağlıdır. İzmir'de hizmet veren en iyi akupunktur uzmanları ile sitemiz üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

 

Proloterapi

Proloterapi zayıflamış, aşınmış, yıpranmış, hasarlanmış, gevşemiş ve gücünü kaybetmiş tendon, ligament ve eklemlere proliferatif (hücre ve doku yenileyici) ve irritan (tahriş edici) olan solüsyonların (dekstroz veya mannitol; her ikisi de doğal şekerden elde edilmiştir, lidokain-lokal anestetik) enjeksiyonu ile bu dokularda proliferasyon (yenilenme, çoğalma) oluşturarak bu dokuların yenilenmesini ve eski gücüne kavuşmasını sağlayan bir tedavi yöntemidir. Enjekte edilen proliferatif solüsyonlar eklemde, tendonların kaslarla birleşme yerlerinde, tendonların ve ligamentlerin kemiklere yapışma yerlerinde enflamasyon (yangı) oluşturarak bu dokuların yenilenmesini ve güçlenmesini sağlar. Bu yangısal (enflamatuar, iltihabi) süreç vücudun iyileştirici mekanizmalarını harekete geçirir. Tendon, ligament ve kıkırdaklarda yenilenme meydana gelir. Bunu takiben eklem, tendon, ligament ve kas ağrıları tedavi edilir. Proloterapi İzmir'deki alanında uzman hekimler tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Mezoterapi

Mezoterapi, vitaminlerin, minerallerin, aminoasitlerin, enzimlerin, homeopatik ilaçların, karışımlar halinde, mikroenjeksiyon tekniği ile cildin orta tabakasına enjekte edilmesi yöntemidir. Tüm dünyada birçok alanda (cilt yenileme, selülit tedavisi, bölgesel incelme, saç mezoterapisi, çatlaklar, lekeler, çeşitli deri hastalıklarında, keloid tedavisinde, allerjik hastalıklarda v.s.) yaygın olarak kullanılmaktadır. Ağız yoluyla ya da kas veya damar içine yapılan enjeksiyonlar yoluyla alınan ilaçların aldığınız miktarlarının tümü her zaman ilgili hedef bölgeye kadar ulaşamamaktadır. Çünkü ilaçların emilimi sırasında bir kısmı emilemeden parçalanarak atılmaktadır. Bu yüzden alınan ilacın etkisi sınırlı kalmaktadır. Ayrıca sistemik yolla alınan ilaçlar kan yoluyla tüm vücuda yayılabildiği için diğer organ ya da dokularımızı da etkileyecektir ve istenmeyen yan etkiler oluşabilecektir. Mezoterapide ise küçük miktarlarda yapılan mikroenjeksiyonlarla ilaçlar direkt olarak problemli bölgeye verilir. Sistemik bir yan etkiye neden olmaksızın problem çözülür. Mezoterapi İzmir'de bulunan uzman doktorlarımız tarafından, tedaviden maksimum fayda elde edilecek biçimde gerçekleştirilir.

 

Nöral Terapi ve Fitoterapi

Nöral terapinin geçmişi 1920’li yıllara kadar uzanır. Alman Doktor Huneke tarafından bir tesadüf neticesinde bulunan bu tedavi yönteminin ciddi bir yan etkisi bulunmuyor. Kronik ağrılar, tedaviye yanıt vermeyen nörolojik vakalar nöral terapinin devreye girdiği başlıca durumlardır. Terapinin temel amacı ise hastalıklara karşı direnci arttırmak. Bunun için vücudun akupunktur noktalarına, otonomik ganglion bölgelerine, periferik sinirlere, bozucu ocak noktalarına, glandlara, hastalığı tetikleyen noktalara, yara izlerine anestezi uygulanır. Terapi ile fonksiyon düzenlemek, sistem dengelemek ve regüle etmek amaçlanır. Peki, nöral tedavinin başarısı nereden geliyor? Çağımızın baş düşmanı olan stres herkesi etkisi altına alır. Çok sayıda hastalığın temeline inildiğinde otonom sinir sisteminde biriken hasarlar ile karşılaşılır. Bu hasarların mimarı da stres ve gerilimdir. Ayrıca kazalar, fiziksel ve psikolojik travmalar, ameliyatlar gibi nedenler de görülebilir. Nöral terapi otonom sinir sistemini uyarır. Bu sayede otonom sinir sisteminde oluşmuş bozuklukların düzeltilmesi için bir adım atılmış olur. Terapi esnasında akupunktur iğnesi değil insülin iğnesi kullanılır. Biyoelektriksel bir ağ olan otonom sinir sistemi hücresel bazda uyarıldığında yenilenme sürecine girebilir. Zira amaç yenilenme ile birlikte bozuklukların giderilmesidir. Mevcut tüm tedavilerde olduğu gibi nöral terapide de kati bir başarıdan söz edilemez. Ancak herkese uygulanabilmesi, ciddi yan etkilerinin olmaması, denenmeye değer olarak görülmesini beraberinde getirir. Eğer tedavide başarılı olunursa, hastanın şikayetleri hızla gerilemeye başlar. Nöral Terapi Alsancak/İzmir'deki muayenehanemizde alanında uzman doktorlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sohbeti Aç
1
Close chat
Merhaba, ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Sohbeti Başlat