Anestezi ve Reanimasyon

Anestezi, (Yunanca ek an-, “-siz, -sız anlamında” ve aesthētos, “hissetmek”) genellikle cerrahi müdahalelerden önce uygulanan, bedenin tümünün ya da belli bir bölümünün ağrıya duyarsız hâle gelmesini sağlayan işleme verilen addır. Anestezi yaratan maddelere anestezikler, ilgilenen uzmanlık dalına ise anestezibilim (anesteziyoloji) denir.

Anestezi, duyumsama yokluğudur. Genel Anestezi, geçici bilinç kaybı ile birlikte duyu fonksiyonlarının ortadan kalkmasıdır. Alman tıbbında ve Türkiye’de bazı insanlar arasında genel anestezi deyimi yerine “Narkoz” da denilmektedir. Narkoz, anestezi ile eş anlamlı gibi görülüyor olsa da, tam bilinç kaybı olmadan, duyarlılığın ileri derecede ortadan kalkmasıyla oluşan belirgin uyuşma halidir.

Reanimasyon, kişiyi yaşamda tutan dinamik dengeyi (homeostaziyi) yeniden sağlamaya çalışan tıbbi bir yöntemdir. İleri derecede bozulmuş ya da geçici olarak durmuş yaşamsal işlevleri normale getirmek amacıyla kullanılan yöntemlerin bütünü olarak tanımlanabilir. Hastane öncesi ilk yardım uygulamalarına acil reanimasyon, hastanede cihazlarla yapılan reanimasyona ise tıbbi ya da cerrahi hastane reanimasyonu adı verilir. Reanimasyon teknikleri sayesinde tıbben ölü sayılan pek çok kimse yeniden yaşama döndürülmüştür.

 

Sohbeti Aç
1
Close chat
Merhaba, ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Sohbeti Başlat